Sverigecasino.se använder cookies. Genom att använda våra tjänster godkänner du att vi använder cookies. Läs mer

Integritetsmeddelande Bethard Group Limited

1 Introduktion

Detta Integritetsmeddelande förklarar hur och varför din personliga information samlas in och hur den hålls säker.

2 Vilka är vi?

Vi är BETHARD GROUP LIMITED, ett bolag bildat på Malta och registrerat med företagsnummer C 69565 med registrerad adress 6 Paceville Avenue, St. Julians STJ3109, Malta. Alla referenser till "Bethard", "vi", "vår" och "oss" är hänvisningar till Bethard Group Limited.

Bethard är ägare och operatör av domänen www.sverigecasino.se

Om du har specifika frågor angående dina personuppgifter eller hur vi använder dem, kontakta vårt Dataskyddsombud direkt via e-mail dpo@bethardgroup.com. Vänligen notera att DPO-email endast besvaras under kontorstimmar måndag-fredag. Om du önskar kontakta oss utanför dessa tider är du alltid välkommen att kontakta vår kundservice.

3 Vilken information vi samlar in

Vissa personuppgifter samlas in när du använder vår webbplats. Information kan lämnas till oss av dig vid registrering och när du använder våra produkter eller kontaktar oss. Det kan också vara så att tredje parter eller allmänt tillgängliga källor ger oss information om dig.

Vid registrering ger du oss dina personuppgifter så som förnamn, efternamn, mobilnummer, kön, födelsedatum, e-postadress och bosättningsland.

Med tiden kan vi också begära att du förser oss med fotografisk identifiering, bevis på adressdokument (för att utföra due diligence) och bank- och finansiell information (för att fastställa finansieringskällan där en transaktion är inblandad).

Genom användning av våra tjänster får vi information om hur du interagerar med våra produkter, dina webbläsningsvanor och enheter som använts (som modell, operativsystem, IP-adress, webbläsartyp, mobilenhetsidentifierare).

Vi samlar också in data från andra organisationer, till exempel företag som tillhandahåller tjänster för verifiering och kreditreferenser.

När man kontaktar oss via telefon kan vi spela in telefonsamtalet för att ta tag i och lösa frågor och problem som du kan ha och för regleringsändamål.

I de fall där uppgifter kan betraktas som känsliga har vi infört ytterligare åtgärder för att skydda dem och dess sekretess.

4 Grund för Datainsamling

Legitima intressen

När du registrerar ett konto och accepterar våra villkor. Du accepterade att få äkta och exceptionella fjärrspelstjänster från oss. Om du inte begär något annat under legitima intressen behandlar vi dina uppgifter för vissa ändamål, inklusive marknadsföringserbjudanden, analys & utvärdering och serviceadministrationsändamål, till exempel lösenordspåminnelser, servicemeddelanden etc.

Vi samlar in data för att kontakta dig och informera dig om våra tjänster. Kontakt kan göras via telefon, e-post, sms, på kontot och i sociala medier. Om du inte vill ta emot dessa tjänster kan du avbryta marknadsföringserbjudanden genom att kontakta kundtjänst eller skicka ett e-mail till vår DPO dpo@bethardgroup.com

Det måste påpekas att vi som licensierad speloperatör har vissa juridiska skyldigheter när det gäller lagring av data. Det är särskilt nödvändigt för att vi ska erbjuda våra tjänster till berättigade personer, brotts- och bedrägeribekämpning, penningtvättsändamål och identifiering av eventuella risker för att hjälpa till att förebygga spelmissbruk.

5 Cookies

Cookies är viktiga för att vissa delar av våra webbplatser ska kunna fungera korrekt och säkert. Vi använder dem också för att göra vår webbplats snabbare, enklare och mer personlig för dig.

För att uppnå detta samlar cookies in en del personuppgifter om dig när du använder våra webbplatser. Du kan välja om du vill acceptera eller avvisa några eller alla typer av cookies och styra det här via enhetens webbläsarinställningar. Vi kommer att göra dig medveten om detta genom att visa dig vår cookiebanner när du besöker vår webbplats.

Vänligen se vår cookies policy för mer information.

6 När delar vi dina personuppgifter?

Vid vissa tillfällen delar Bethard vissa uppgifter med tredje part. För att minska vissa risker utför vi kontroller för att de företag vi arbetar med kommer att ge dina uppgifter vård och skydd på samma nivå som vi gör. Både vi och de är skyldiga att hantera din information i enlighet med lagen om uppgiftsskydd och att införa kontraktsåtgärder som förstärker dessa skyldigheter. Omständigheter där vi delar data med tredje part är listade nedan:

• Meddela dig om viktiga förändringar eller utveckling till funktionerna och driften av dessa produkter och tjänster.
• När det begärs av en tillsynsmyndighet.
• För att etablera, utöva eller försvara våra juridiska rättigheter.
• För bedrägeriupptäckt och kontrollsyften i de fall där Bethard har rimliga skäl att misstänka oegentligheter med kontot.
• Med tjänsteleverantörer för att vi ska kunna erbjuda våra tjänster.
• Med externa revisorer

7 Period för Datalagring

Vi kommer endast behålla din information så länge som det är rimligt nödvändigt att genomföra de ovan angivna syftena och uppfylla våra juridiska skyldigheter. När du slutar använda våra tjänster, behåller vi normalt dina personuppgifter under en viss tid.

Normalt lagras uppgifter i tio år efter att du slutat använda våra tjänster.

8 Dina rättigheter & val över dina personuppgifter

Det är dina uppgifter och du har flera rättigheter som du kan utöva, nämligen;

Rätt att få tillgång till information

Du har rätt att begära en kopia av de personuppgifter vi har om dig, känt som en begäran om registerförteckning. Om du vill göra det, vänligen kontakta kundtjänst eller vår DPO på dpo@bethardgroup.com

Rätten att bli glömd

Under vissa omständigheter kan du be oss att radera personuppgifter vi har om dig. Det måste noteras att detta inte befriar oss från obligatoriska lagringsperioder enligt andra lagar.

Du kan begära rätten att bli glömd när:
• Informationen inte längre är nödvändig i förhållande till det syfte som den samlades in för (som förklaras i vårt integritetsmeddelande)
• Du har tidigare gett samtycke till användningen av dina uppgifter, men beslutar att dra tillbaka den och vi inte kan motivera en annan juridisk grund för att använda den enligt lagen om dataskydd

Rätten att avstå

Vi förlitar oss på legitimt intresse som grund för att behandla dina personuppgifter, till exempel för försäljning och marknadsföringskommunikation. Du har dock alltid rätt att återkalla ditt samtycke när som helst.

Inom varje kommunikation ger vi dig rätten att avstå från sidfoten på kommunikationen, men om du vill avstå manuellt kan du göra det genom att kontakta kundtjänst.

Rätten till Dataflyttbarhet

Du har rätt att få personuppgifter som du ger oss, i ett "vanligt maskinläsbart format". Detta gör det möjligt att få och återanvända dina uppgifter för egna ändamål över olika tjänster.

Rätten att invändning

Baserat på din specifika situation kan du göra invändningar mot behandlingen av dina personuppgifter, dvs du har också rätt att invända mot användandet av dina personuppgifter för direktmarknadsföringsändamål (inklusive profilering).

9 Dina uppgifters säkerhet

Vi behandlar dina uppgifter mycket försiktigt och på det striktaste sättet. Vi är engagerade i att skydda de personuppgifter du förmedlar till oss. Vi vidtar alla rimliga åtgärder för att säkerställa att all information som samlas in via våra webbplatser behandlas säkert och i enlighet med denna policy och strikta dataskyddsnormer.

Så mycket som möjligt försöker vi att följa ISO27001-principerna. Kvartalsvis genomgår vi också informationssäkerhetsrevisioner för att bekräfta vår integritet.

10 Kontakta oss

Om du vill framföra ett klagomål angående hur vi har hanterat dina personuppgifter kan du kontakta oss för att undersöka saken genom att skicka ett e-mail till dpo@bethardgroup.com

Om du inte är nöjd med vårt svar eller tror att vi inte behandlar dina personuppgifter i enlighet med lagen, kan du klaga till vår ledande dataskyddsmyndighet - Office of Information and Data Protection Commissioner (IDPC) - eller Datainspektionen.

Denna policy uppdaterades senast 24 maj 2018.